Fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten

De kommunale fysioterapeutene deltar i helsefremmende- og forebyggende arbeid, habilitering-/rehabiliteringsarbeid og arbeid på institusjon.

 
 

 

Vi har tilbud til

  • Barn 0-16 år: poliklinikk, samt helsefremmende- og forebyggende arbeid i helsestasjon, barnehage og skole.
  • Beboere på sykehjem og korttidsavdeling.
  • Hjemmeboende ved behov.

 

Fysioterapi for barn

Barn og unge som av ulike grunner tenger fysikalsk behandling kan få hjelp av fysioterapeut. Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, barnehage, skole og andre instanser. Fysioterapi for barn under 16 år er gratis.

Kontaktinformasjon

Ina Therese Næss
Fysioterapeut Barn 1-16 år
E-post
Telefon 901 78 972

 

 

Adresse

Østsideveien 126
6570 Smøla