Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonstjenesten består av helsesøster og lege. I tillegg et det tett samarbeid med fysioterapeut, barnehage, barnevern og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Barnet innkalles jevnlig til konsultasjoner på helsestasjonen, men du kan også selv ta kontakt ved behov utover det. Her får du aktuell råd og veiledning.

 

 
Barnets alder  
7 - 10 dager Hjemmebesøk v/helsesøster. Helsesøster ringer for avtale.
4 - 8 uker Gruppetreff - bli kjent
6 uker Helseundersøkelse v/helsesøster og lege - Rotavirusvaksine
3 mnd Gruppekonsultasjon v/helsesøster. Vaksine: DTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom, Rotavirusvaksine, Hep B
4 mnd Gruppekonsultasjon v/helsesøster og fysioterapeut
5 mnd Gruppekonsultasjon v/helsesøster. DTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom, Hep B, Rotavirus
6 mnd Helseundersøkelse v/helsesøster og lege
8 mnd Gruppekonsultasjon v/helsesøster
10 mnd Gruppekonsultasjon v/helsesøster
12 mnd Helseundersøkelse v/helsesøster og lege. Vaksine: DTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom, Hep B
15 mnd Gruppekonsultasjon v/helsesøster Vaksine: MMR
20 mnd Gruppekonsultasjon v/helsesøster
24 mnd Helseundersøkelse v/helsesøster og lege
28 mnd Gruppekonsultasjon v/helsesøster
3 år Tilbud om målrettet helseundersøkelse v/helsesøster
4 år Helseundersøkelse v/helsesøster og lege. Hjemmebesøk v/helsesøster

 

Målet med helsestasjonsprogrammet er:

  • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
  • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
  • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos spe- og småbarn
  • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
  • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
  • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

Helsestasjonen følger Helsedirektoratets "Nasjonale retningslinje for helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom".

Åpningstider

Kl. 08.00 - 15.15

 

Adresse

Østsideveien 126

6570 Smøla