Jordmor og svangerskapskontroll

Alle gravide har rett til gratis svangerskapskontroll. Tilbudet får du hos lege og/eller jordmor.

Ved påvist svangerskap tas alle rutineblodprøver samt henvisning til ultralydundersøkelse.

I Smøla samarbeider jordmor og lege i svangerskapsomsorgen.

Oppfølging hos jordmor i svangerskapet

Jordmor følger deg/dere gjennom hele svangerskapet og samarbeider/henviser til lege/spesialisthelsetjenesten (sykehus) ved behov. Den første konsultasjonen bør være mellom uke 8-12. Deretter blir du fulgt opp ca en  gang pr måned, og litt oftere på slutten av svangerskapet.

Jordmor undersøker mor og barnet i magen. Du/dere kan snakke om gleder og bekymringer som opptar dere. Du/dere får veiledning i temaer som omhandler levesett, svangerskap, fødsel, kosthold, amming og forberedelse til foreldrerollen. Far/partner er velkommen til å være med på konsultasjonene.

Hva gjør jeg når fødselen starter?

Ta kontakt med følgende:

  • Beredskapsjordmor: Tlf 40001699
  • Beredskapsjordmor holder til i Aure, og organiserer transporten inn til sykehuset. Du vil bli fraktet med øyvakt over til Tustna, der beredskapsjordmor møter dere, og undersøker om du er i fødsel. Dersom du er det vil hun følge deg sammen med øyvakt/ambulanse fram til sykehuset (både Molde, Kristiansund og St Olav).

 

Etter fødsel

Dere får tilbud om hjemmebesøk av jordmor 24-48 timer etter hjemkomst fra fødeavdelingen. Jordmor ringer deg.

Når barnet er født har dere tilbud om videre oppfølging på helsestasjonen 0-5 år. Les mer om helsestasjon barn 0-5 år.

Celleprøver/prevensjon (Spiral mm)

Fra vår/sommer 2021 kan jordmor tilby Smølas kvinner å ta celleprøver, samt sette inn spiral. Du velger selv om du vil gjøre dette hos fastlegen din eller hos jordmor. Du bestiller time for å finne ut av hvilken type prevensjon som er den beste for deg. Deretter får du resept på prevensjonsmiddelet som du selv må hente ut av apoteket, og avtaler ny time for innsetting dersom det er spiral du skal ha. Du kan lese mer om prevensjonsmidler på eMetodebok - for seksuell helse

Kontaktinformasjon

Lise Marie Brændeland
Jordmor
E-post
Telefon 902 76 201

Jordmor vil være tilstede 1-2 ganger per uke, og dere avtaler tid for kontroller sammen.

Åpningstider

Kl. 08.00 - 15.15

 

Adresse

Østsideveien 126

6570 Smøla