Jordmor og svangerskapskontroll

Alle gravide har rett til gratis svangerskapskontroll. Tilbudet får du hos lege og/eller jordmor.

Ved påvist svangerskap tas alle rutineblodprøver samt henvisning til ultralydundersøkelse.

I Smøla samarbeider jordmor og lege i svangerskapsomsorgen.

Oppfølging hos jordmor i svangerskapet

Jordmor følger deg/dere gjennom hele svangerskapet og samarbeider/henviser til lege/spesialisthelsetjenesten (sykehus) ved behov. Den første konsultasjonen bør være mellom uke 8-12. Deretter blir du fulgt opp ca en  gang pr måned, og litt oftere på slutten av svangerskapet.

Jordmor undersøker mor og barnet i magen. Du/dere kan snakke om gleder og bekymringer som opptar dere. Du/dere får veiledning i temaer som omhandler levesett, svangerskap, fødsel, kosthold, amming og forberedelse til foreldrerollen. Far er velkommen til å være med på konsultasjonene.

Fødsel

Hva gjør jeg når fødselen starter?

Ta kontakt med følgende:

  • Legevakt: hele døgnet 116117
  • Smøla helsesenter (dagtid): 71 54 46 60
  • Jordmor Smøla (dagtid): 71 54 44 73

Transport til Kristiansund fødeavdeling blir som hovedregel utført av ambulansebåten Øyvakt

 

Etter fødsel

Dere får tilbud om hjemmebesøk av jordmor 24-48 timer etter hjemkomst fra fødeavdelingen. Jordmor ringer deg.

Når barnet er født har dere tilbud om videre oppfølging på helsestasjonen 0-5 år. Les mer om helsestasjon barn 0-5 år.

Kontaktinformasjon

Else Jorunn Lillenes
Helsesykepleier / jordmor
E-post
Telefon 903 65 162

Åpningstider

Kl. 08.00 - 15.15

 

Adresse

Østsideveien 126

6570 Smøla