Skolehelsetjeneste

Helsesykepleier har faste kontordager ved Smøla barne- og ungdomsskole. Kontoret finnes i 1. etg.

Helsesykepleier Else Jorunn Lillenes, mobilnr. 903 65 162

Både elever og foreldre er hjertelig velkommen til helsesykepleier for å snakke om det de ønsker.

Faste tilbud i skolehelsetjenesten

  • 1. klasse: Skolestartsamtale. Helseundersøkelse lege og helsesøster. Fysioterapeut.
  • 2.klasse :Tilbud om vaksine mot difteri/ stivkrampe/kikhoste/polio
  • 3.klasse: Vekt- og høydemåling. Råd og veiledning
  • 5.klasse: Målrettet helseundersøkelse/samtale med helsesykepleier.
  • 6.klasse: Tilbud om vaksine mot meslinger/kusma/røde hunder(MMR-vaksinen)
  • 7.klasse: Tilbud om vaksine mot livmorhalskreft.(HPV-vaksinen)
  • 8.klasse: Vekt - og høydemåling. Råd og veiledning. Samtale med helsesykepleier.
  • 9. klasse: Samtale med helsesykepleier
  • 10.klasse: Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier og lege. Skolehelsetjenesten har tett samarbeid med foresatte og skolen, og i tillegg samarbeides det med fysioterapeut, barnevern, PPT, BUP og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Skolehelsetjenesten følger Helsedirektoratets "Nasjonale retningslinje for det fremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom".

Kontaktinformasjon

Else Jorunn Lillenes
Helsesykepleier / jordmor
E-post
Telefon 903 65 162

Adresse

Rådhusveien 18, 6570 Smøla