Orientering om samarbeid

I skolehelsetjenesten er det et tett samarbeid mellom helsesykepleier, lege, fysioterapeut og klinisk sosionom/familieveileder.

Helsesykepleier har som kjent sine faste kontordager  (PDF, 402 kB)ved Smøla barne- og ungdomsskole.

Fysioterapeut Ina Therese Næss er på skolen hver tirsdag.

Klinisk sosionom/familieveileder Guri Bae Solvang er på skolen flg. dager høsten 2019:

Ukedag Dato Måned
Fredag 30. August
Fredag 06. September
Fredag 20. September
Fredag 18. Oktober
Fredag 01. November
Fredag 22. November
Fredag 06. Desember
Fredag 13. Desember


Det vil bli gitt beskjed om event. forandringer.

Kontaktinformasjon

Else Jorunn Lillenes
Ledende helsesykepleier / jordmor
E-post
Telefon 903 65 162
Ina Th. Næss
Fysioterapeut
E-post
Telefon 901 78 972
Guri B. Solvang
Klinisk sosionom/Familieterapeut
E-post
Telefon 916 80 033

Adresse

Pb 34
6571 Smøla