Orientering om samarbeid

I skolehelsetjenesten er det et tett samarbeid mellom helsesykepleier, lege, fysioterapeut og klinisk sosionom/familieveileder.

Helsesykepleier har som kjent sine faste kontordager (PDF, 394 kB)ved Smøla barne- og ungdomsskole.

Fysioterapeut Ina Therese Næss er på skolen hver tirsdag.

Ukedag Dato Måned
Torsdag 03. September
Tirsdag 08. September
Tirsdag 15. September
Torsdag 17. September
Tirsdag 29. September


Det vil bli gitt beskjed om event. forandringer.

Kontaktinformasjon

Else Jorunn Lillenes
Helsesykepleier / jordmor
E-post
Telefon 903 65 162
Ina Th. Næss
Fysioterapeut
E-post
Telefon 901 78 972
Guri B. Solvang
Klinisk sosionom/Familieterapeut
E-post
Telefon 916 80 033

Adresse

Pb 34
6571 Smøla