Tuberkulose

Tuberkulosekontroll

Når må du teste deg for tuberkulose?
  • Du har mistanke om at du er smittet av tuberkulose, eller har vært i risiko for å bli smittet.
  • Du kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose og skal være i Norge i mer enn tre måneder.
  • Du har i de siste årene oppholdt deg i mer enn tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose og skal jobbe med barn, pleietrengende eller syke. Dvs helsepersonell, lærere og barnehageansatte inkludert studenter, samt au pairer.

 

Land med høy forekomst av tuberkulose

Pris

Det er gratis å teste seg for tuberkulose

 

Henvisning/undersøkelse

Kontakt Smøla helsestasjon for avtale med helsesykepleier

Helsesykepleier henviser til tuberkuloseundersøkelse. Undersøkelse består av blodprøve. Voksne (15 år og eldre) skal ha røntgenundersøkelse av lungene. Både blodprøve og røntgenundersøkelse blir utført ved Kristiansund sykehus.

 

Smittevern

Lege og helsesykepleier samarbeider om smittevern og smitteoppsporing. Her tilbys undersøkelser og smitteoppsporing av tuberkulose.

Se Smittevernveileder

Kontaktinformasjon

Else Jorunn Lillenes
Helsesykepleier / jordmor
E-post
Telefon 903 65 162

Åpningstider

Kl. 08.00 - 15.15

 

Adresse

Østsideveien 126
6570 Smøla