Hjelpemidler

Har du en funksjonsnedsettelse, nylig vært operert, utsatt for skade eller sykdom, kan du låne tekniske hjelpemidler.

Har du varig (over to år) og vesentlig nedsatt funksjon på grunn av sykdom, skade eller lyte, kan du få stønad til hjelpemidler fra folketrygden.

Om du har behov for hjelp til kartlegging og søknad angående hjelpemidler kontakt hjelpemiddelansvarlig Hanne Roksvåg.

Epost: hanne.roksvag2@smola.kommune.no

For kortidsutlån av hjelpemidler ta kontakt med hjemmetjenesten tlf. 71 54 47 02 eller hjelpemiddelansvarlig Hanne Roksvåg mob. 906 29 266.

Åpningstider

Kl. 08.00 - 15.15

 

Adresse

Pb 34
6571 Smøla