Anbefaling om ny oppfriskningsdose

vaksine, sprøyte, blå, medisin, korona - Klikk for stort bildeVaksinedose  

FHI anbefaler en ny oppfriskningsdose for flg. målgrupper:

 • Personer 65 år og eldre og sykehjemsboere 
 • Personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av Covid-19 
 • Oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

 

covid

Hva menes med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp?
 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (e.ks ALS og Cerebral Parese)
 • Downs syndrom
 • Kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • demens 
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året 
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 
 • hjerneslag 
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.
Hva betyr alvorlig grunnsykdom?
 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (e.ks ALS og Cerebral Parese)
 • Downs syndrom
 • Kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • demens 
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året 
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 
 • hjerneslag 
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

Dersom en har gjennomgått covid-19 sykdom bør intervallet til vaksinering være mint 3 uker.

Ønsker du koronavaksine send en sms til 903 65162 eller ring legekontoret og gi beskjed der. Deretter blir du kontaktet for vaksinetime på Smøla helsestasjon.