Karantene og isolasjon

Hjemmekarantene:

Dette er reglene:

  • Skal ikke gå på skole eller jobb.
  • Dere som bor sammen kan omgås normalt.
  • Skal ikke ta reiser innenlands eller reise utenlands.
  • Skal ikke ta offentlig transport.
  • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand
  • Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
  • Kan gå tur ute, men hold minst 1 og helst 2 meters avstand til andre.
  • Skal være årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, skal du hjemmeisolere deg så snart som mulig. Se råd til pasienter som isoleres i hjemmet nedenfor:

 

Hjemmeisolering:

Hjemmeisolering betyr at du skal holde deg hjemme. Du skal ikke selv gå i butikk e.l. Du skal i samråd med kommunelegen vurdere hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp. Avhengig av situasjonen, kan det være en nabo eller andre, for eksempel hjemmetjenesten.

Kilde: FHI.no

Finn svar på flere spørsmål om karantene og isolasjon her:

 

Koronavirus (COVID- 19) – Riksadvokatens retningslinjer og direktiver:

For forelegg som utferdiges med hjemmel i forskriftene om karantene, isolasjon og

forbud mot opphold på fritidseiendommer,

jf. https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-15-294 og

https://lovdata.no/pro/#document/LTI/forskrift/2020-03-15-295 fastsetter

riksadvokaten at botens størrelse for brudd på karantenereglene normalt skal være

kroner 20.000, subsidiært fengsel i 15 dager.

For personer som tar opphold på sine hytteeiendommer i annen kommune fastsettes

boten normalt til kroner 15.000, subsidiært fengsel i 10 dager.