Ansatte i kommunen

Smøla kommune ved beredskapsledelsen har besluttet følgende med virkning fra 12.3 for å begrense spredning av Corona viruset og opprettholde kritiske kommunale funksjoner.

Ansatte i Smøla kommune:

Ansatte i Smøla kommune deltar ikke på kurs og konferanser.

Tjenestereiser for ansatte i Smøla kommune stoppes eller begrenses.

Møtevirksomhet i regi Smøla kommune med mer enn 15 deltagere erstattes med skypemøter, utsettes eller avlyses

Øvrige møter som ikke er strengt nødvendig må også vurderes.

Smøla kommune ber ansatte vurdere aktiviteter og reiser på fritid for å begrense smitte. Ansatte bør ikke reise til utlandet.

Smøla kommune vil tilrettelegge for hjemmekontor der det kan/bør være et alternativ for å begrense smitte og opprettholde viktige funksjoner.

Kontaktinformasjon

Birgit I. Eckhoff
Rådmann
E-post
Mobil 934 61 011