08.04.20 - Forlenget lokalt vedtak om opphold i bobil/campingbil, campingvogn, fritidsbåt e.l.

Bobil under stjernehimmelen - Klikk for stort bilde 

Forbud mot å oppholde seg på Smøla i bobil/campingbil, campingvogn, fritidsbåt e.l.

 

Hjemmel

Fastsatt av kommuneoverlegen i Smøla Kommune med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 femte ledd, jf. første ledd.

For å begrense smittespredningen av koronaviruset ytterligere, gjør kommuneoverlegen med hjemmel i smittevernloven § 4-1, femte ledd jf. § 4-1, første ledd d følgende vedtak:

Vedtak

Det er ikke tillatt for tilreisende å oppholde seg på Smøla i bobil/campingbil, campingvogn, fritidsbåt e.l.

Unntak gjelder for dagsbesøk for å ivareta nødvendig tilsyn og vedlikehold.

Tømmestasjon og felles sanitæranlegg skal ikke benyttes.

Virkningstidspunkt:

Vedtaket fra 1. april er videreført og gjelder frem til og med 14.04.2020, eller inntil nytt vedtak er fattet. Vedtaket oppheves så snart det ikke er behov for begrensingene, jf. smittevernloven § 4-1, femte ledd.

Medisinskfaglig begrunnelse

Smøla kommune ønsker å begrense antall personer som oppholder seg på Smøla for å sikre tilstrekkelig kapasitet i helsetjenestene i situasjonen med koronavirus.

Smøla kommune ønsker å unngå grupperinger av personer som vil overstige det antallet som er anbefalt i sentrale føringer.

Benyttelse av tømmestasjon og felles sanitæranlegg kan medføre stor fare for smittespredning.

 

Håvard Bjørkly

Kommuneoverlege/smittevernansvarlig Smøla Kommune

07.04.2020

Kontaktinformasjon

Sentralbord
Publikumssenteret
E-post
Telefon 71 54 46 00

Åpningstider

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

For å begrense evt. smitte av koronavirus holdes Smøla rådhus stengt for publikum. 

Kontakt oss! - Finn en ansatt