14 april - Informasjon til innbyggerne

Smøla har pr 14. april fortsatt ingen innbyggere med bekreftet covid-19 smitte.

Smøla kommune viderefører forbudet mot å oppholde seg på Smøla i bobil/campingbil, campingvogn, fritidsbåt e.l. til 20. april. Vedtaket vil mest sannsynlig ikke bli videreført etter dette. Regjeringen har vedtatt å oppheve forbudet mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen fra samme dato.

Smøla kommune viderefører ikke lokalt vedtak etter smittevernloven § 4-1 d) som har begrenset innreise fra fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Dette er i tråd med folkehelseinstituttet og regjeringens anbefalinger, og mange kommuner gjør det samme når påskeferien nå er gjennomført.

Norske myndigheter anbefaler fortsatt å begrense fritidsreiser.

Takk til alle som følger både lokale og nasjonale vedtak og anbefalinger.

Det er fortsatt svært viktig at vi følger smittevernrådene: god håndhygiene, hoste i papir eller albuebruken, hold minst to meters avstand og ikke vær i grupper på mer enn fem personer.

Når åpner biblioteket?

Foto: Magne Gjernes

Kontaktinformasjon

Sentralbord
Publikumssenteret
E-post
Telefon 71 54 46 00

Åpningstider

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

For å begrense evt. smitte av koronavirus holdes Smøla rådhus stengt for publikum. 

Kontakt oss! - Finn en ansatt