17. april - Informasjon til innbyggerne

Klikk for stort bilde Smøla har pr 17/4 fortsatt ingen innbyggere med bekreftet covid-19 smitte.

Vi anmoder om å følge de nasjonale anbefalinger og retningslinjer for å hindre koronasmitte.

Kommunen planlegger åpning av barnehagene 20/4 i tråd med nasjonale anbefalinger.

Åpningstidene vil være tilpasset driften for å ivareta smittevernhensyn. Egen informasjon skal sendes ut til foreldrene.

 

Fra mandag 27/4 planlegges åpning av skolen for elever i 1-4 klasse.

Her vil mer informasjon bli utsendt i løpet av neste uke avhengig av hva som blir anbefalt i veilederen når den kommer.