Lokalt vedtak om opphold i bobil/campingbil, campingvogn, fritidsbåt e.l.

Bobil under stjernehimmelen - Klikk for stort bilde 

Forbud mot å oppholde seg på Smøla i bobil/campingbil, campingvogn, fritidsbåt e.l.

 

Hjemmel

Fastsatt av kommuneoverlegen i Smøla Kommune med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 femte ledd, jf. første ledd.

For å begrense smittespredningen av koronaviruset ytterligere, gjør kommuneoverlegen med hjemmel i smittevernloven § 4-1, femte ledd jf. § 4-1, første ledd d følgende vedtak:

Vedtak

Det er ikke tillatt for tilreisende å oppholde seg på Smøla i bobil/campingbil, campingvogn, fritidsbåt e.l.

Unntak gjelder for dagsbesøk for å ivareta nødvendig tilsyn og vedlikehold.

Tømmestasjon og felles sanitæranlegg skal ikke benyttes.

Virkningstidspunkt:

Vedtaket har virkning fra 1. april og gjelder i 7 dager, eller inntil nytt vedtak er fattet. Vedtaket oppheves så snart det ikke er behov for begrensingene, jf. smittevernloven § 4-1, femte ledd.

Medisinskfaglig begrunnelse

Smøla kommune ønsker å begrense antall personer som oppholder seg på Smøla for å sikre tilstrekkelig kapasitet i helsetjenestene i situasjonen med koronavirus.

Smøla kommune ønsker å unngå grupperinger av personer som vil overstige det antallet som er anbefalt i sentrale føringer.

Benyttelse av tømmestasjon og felles sanitæranlegg kan medføre stor fare for smittespredning.

 

Håvard Bjørkly

Kommuneoverlege/smittevernansvarlig Smøla Kommune

31.3.2020

Kontaktinformasjon

Sentralbord
Publikumssenteret
E-post
Telefon 71 54 46 00

Åpningstider

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

For å begrense evt. smitte av koronavirus holdes Smøla rådhus stengt for publikum. 

Kontakt oss! - Finn en ansatt