Smittestatus, aktuelt og informasjon

På denne siden finner du informasjon og nyhetsartikler i forbindelse med korona-situasjonen.

korona - Klikk for stort bilde 

Smittestatus 09.04.2021

Antall gjennomførte tester: 1343

Antall bekreftet smittet: 7

Ettermiddagsbilde av Smølahallen

Regjeringen starter på første trinn i gjenåpningsplanen.  Smøla kommune følger nasjonale tiltak som gjelder fra og med 16. april.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-starter-pa-forste-trinn-i-gjenapningsplanen/id2844380/

 

Fra fredag 16. april vil følgende aktiviteter gjenåpnes på Smøla:

 • Trimrommet vil være åpent mandag til fredag fra kl. 06.00 til kl. 23.00 (stengt for renhold kl. 9.30-12.00).  Det vil bli gjort en vurdering i uke 16 om det også vil bli åpnet på helg.
 • Smølahallen vil åpne opp for gruppetrening for voksne - ta kontakt med driftsleder Asbjørn Ole Karstensen for å avtale tid.

Merk følgende: Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand.    Smøla kommune anbefaler, i den grad det er mulig, å ha treninger utendørs.

 • Publikumsvømming for barn og unge på Bakkamyra 22. og 29. april i tidsrommet: kl. 17.30-18.30 og kl. 19.00-20.00
 • Rådhuset er åpent fra kl. 09.00 til kl. 14.00 – bruk hovedinngang og avtal time med saksbehandler på forhånd.

     Vi anbefaler fortsatt at du bruker munnbind når du skal på helsesenteret.

    Oversikt over regler og anbefalinger

Vaksinasjonsteamet i Smøla kommune har god oversikt over alle innbyggerne som skal vaksineres.

Alle blir oppringt eller får SMS når det blir deres tur til å bli vaksinert.

Tlf.nr en blir oppringt fra er 903 65162

Håvard Bjørkly

Kommuneoverlege Håvard Bjørkly melder at Smøla kommune i dag 1. april har fått negativt prøvesvar på 50 av 50 koronatester tatt hhv 29., 30. og 31. mars. Dette omfatter også test nr. to på person som fikk påvist positiv koronatest.

I samråd med mikrobiologisk avdeling i Helse Møre og Romsdal har kommuneoverlegen konkludert med at positiv test som tidligere varslet, mest sannsynlig er en «falsk» positiv prøve.

Isolasjon og karantene for aktuelle personer er nå opphevet.

Takk til alle som har bidratt med en ekstra innsats de siste dagene og riktig god påske til alle!

   

Pressemelding Smøla kommune: 

En person med opphold på Smøla har fått bekreftet positiv koronatest 30. mars.

Personen er satt i isolasjon, nærkontakter testes. Smittekilde er ukjent, smittesporing pågår.

Vi ber generelt alle være oppmerksomme på symptomer, også milde, og ha lav terskel for testing.

Smøla legekontor har åpent for testing enkelte dager i påsken, test bestilles på www.c19.no.

                                                             

Smøla kommune lyser ut 250 000 kr til bedrifter som faller utenom ordinære kompensasjonsordninger.

Anbefalingene er basert på vurderinger og innspill fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Regjeringen, men tilpasset lokale forhold på Smøla.

 

Alle besøkende anmodes om å benytte munnbind.

Dette gjelder alle tjenester:

 • Smøla legekontor og laboratoriet
 • Fysioterapi og Friskliv
 • Helsestasjon og vaksinasjon
 • Jordmortjenesten
 • Psykisk helse- og rustjenester
 • Besøkende Smøla Hjemmetjenester
 • Andre besøkende og møtedeltakere

 

Smittevernlege Håvard Bjørkly

Smøla kommune mottar en del henvendelser vedrørende organiserte aktiviteter for voksne over 20 år.

De nasjonale anbefalinger vedrørende organisert aktivitet for voksne er som følger:

Voksne bør ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand, én meter. Utendørsaktiviteter som f.eks. fotball, bandy og ski, må gjennomføres uten kontakt.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-og-frivillighet#treningssentre-svommehaller-badeland-spaanlegg-hotellbasseng-og-lignende-kan-holde-apent-hvis-de-drives-smittevernfaglig-forsvarlig

 

Smøla kommune følger de nasjonale anbefalingene og har derfor vedtatt å prioritere aktiviteter i Smølahallen til barn og unge, og ikke åpnet for organisert aktivitet for voksne.

Det er nå snart et år siden pandemien kom til Norge. Vi har vært igjennom et ekstremt år, mange har dratt lasset og bidratt til at vi har hatt lite smitte på øya.  Siden 21. januar har vi ikke hatt smitte på Smøla, og nå er vi framme ved vinterferien.

Vi forventer nå en del tilreisende til Smøla. De som reiser hit er velkommen. Smøla kommune oppfordrer alle til å følge de nasjonale anbefalingene for vinterferien, dette for å unngå at smitten stiger igjen.  Vi kan ikke ta ferie fra smittevernrådene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie, du kan lese anbefalingene her:

Slik kan vinterferien tilbringes i Norge 2021

Det er flat smittetrend i Norge, men vi må anta at en stadig større andel av smittetilfellene er varianter av korona-viruset, som er mer smittsomt. Erfaringer fra andre steder er at smitteutbrudd går fortere enn før, og krever store tiltak for å stoppe - det må vi prøve å unngå. 

Virusvaksine og sprøyte

Smøla er godt i gang med vaksineringen og følger Folkehelseinstituttet sin prioriteringsrekkefølge for hvem som skal få vaksine.

Her finner du kvalitetssikret informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset, samt informasjon om smittevern og vaksinering: https://www.helsenorge.no/koronavirus/

Vaksineringen foregår på Smøla Helsesenter, du vil få melding eller telefon fra helsetjenesten om når du skal møte når det er din tur.  Det er ikke anledning til å bestille time direkte selv.

Nasjonale tiltak

Beredskapsledelsen i Smøla Kommune oppfordrer Smølas befolkning på det sterkeste om ikke å foreta reiser til de aktuelle områdene, om de da ikke er svært nødvendige. Dette kan diskuteres med nærmeste leder om det gjelder yrkesrelaterte reiser. Ved kontroller, undersøkelser eller behandling på sykehus i Oslo-området, kan fastlege kontaktes for råd.

 

 «Besøkende som bor eller har vært på reise i kommuner hvor den muterte virusvarianten er påvist bes om å ikke besøke pasienter ved Smøla sykehjem før 10 dager etter å vært i nevnte kommuner.

Andre tiltak som forhåndsavtale og besøksbegrensing videreføres.

Takk for forståelsen»

Smøla sykehjem åpner opp for besøk fom 18.01.21.

Etter en periode med midlertidig stenging pga av økt smittetrykk både nasjonalt og lokalt, er det nå besluttet å åpne for besøk med følgende restriksjoner:

Beboere og pasienter kan få 1 besøk per dag*

Det kan kun komme to besøkende om gangen.

Besøk gjennomføres på beboerrom.

Besøket bør avgrenses til maks 1 time.

Alle besøk må avtales på forhånd for at vi skal kunne holde oversikt: Ring 71544700

Alle besøk loggføres med tanke på eventuell smittesporing

*Sykehjemmet har flere nettbrett, og vi minner derfor samtidig om at ansatte assisterer gjennomføring av digitale besøk. Ring sykehjemmet for mer informasjon på: 71544700

 

Håvard Bjørkly

Regjeringen satte i går i verk svært strenge tiltak i 10 kommuner i det sentrale østlandsområdet. Årsaken er ukontrollert utbrudd av den svært smittsomme muterte varianten av covid-19, også kalt UK-viruset.

 

 

Matservering

Smøla kommune følger de nasjonale anbefalingene.  

Dette betyr at det fra natt til fredag blir tillatt å servere alkohol i forbindelse med matservering inntil klokken 24, og at gjester ikke kan slippes inn etter kl. 22.00.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endrer-skjenkereglene-etter-stortingets-flertallsvedtak/id2829222/

 

Helsesenteret des 2020

Smøla har 20.01.21 fått ett nytt bekreftet smittetilfelle av covid-19. Personen var i innreisekarantene og er nå isolert. Nærkontakter er satt i karantene. Smittesporing gjennomført.

Rådhuset

Smøla kommune viser til videreføring av nasjonale tiltak. Dette gjelder frem til og med 25. januar. Da vil regjeringen komme med nye anbefalinger, og beredskapsledelsen vurderer tiltakene på nytt.

 

 • Smøla rådhus er stengt for besøkende, ta kontakt pr. telefon eller epost.
 • Smøla bibliotek gjenåpne gradvis. Åpent for utlån man, tirs, tors, og fredag fra 14.00-16.00 
 • Smølahallen gjenåpnes for aktivitet for barn- og unge under 20 år fra onsdag 20. januar.
 • Trimrom gjenåpnes tirsdag 26. januar, åpningstider vil bli publisert. 
 • Smøla helsesenter viderefører dagens ordning med dørvakt
 • Smøla sykehjem åpner opp for begrenset besøk fom 18.1. Se eget notat vedr. sykehjem under aktuelt.

 

For øvrig informasjon: regjeringen/videreføring av nasjonale tiltak

Kontaktinformasjon

Sentralbord
Publikumssenteret
E-post
Telefon 71 54 46 00

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: 09.00-14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt