27.03.20 - Isolasjonsavdeling på Smøla sykehjem

Smøla sykehjem har nå etablert en egen isolasjonsavdeling

Plassene er dedikert til pasienter med Korona-smitte, og er fysisk helt adskilt fra resten av sykehjemmet. Alle landets kommuner må kunne ta i mot ferdigbehandlede pasienter fra sykehus. De fleste blir utskrevet til eget hjem, men av og til er det behov for døgnkontinuerlig behandling i sykehjem. Dersom det blir behov for opphold i sykehjem for personer med koronasmitte, så er det nå altså etablert egne plasser til dette formålet.

Avdelingen har egen inngang, og vil om den blir tatt i bruk ha eget personell. Så langt er det ikke påvist smitte på Smøla.

Klikk for stort bilde  Pleieassistent Katja Chmielecki klargjør skyllerommet.
Sykepleier Synøve Jota Gulla tester hvilestolen som er plassert på vaktrommet på den nye isolasjonsavdelingen. Klikk for stort bilde 
Klikk for stort bilde  Vaktmester Olav Sørstrand har satt opp skillevegger.

Kontaktinformasjon

Smøla Sykehjem
Telefon 71 54 47 00