Besøk til eldre og kronisk syke - Smøla sykehjem

Du må være helt frisk for komme på besøk på Smøla sykehjem.

Besøkene må avtales på forhånd - 715 44 700 - og besøkstiden er maksimalt 1 timer. Det er bare 3 personer som kan komme på besøk til samme person samtidig. Besøket foregår på beboerens rom.

Når du kommer:

 • Du mottar et skriv om smittevernsregler
 • Du skriver deg inn i besøksboka
 • Du spriter hendene dine
 • Du går direkte til beboerens rom, du kan ikke oppholde deg i fellesarealene.

Dersom du selv har vært i områder i landet med stor smittespredning anbefaler vi bruk av munnbind, selv om du ikke har symptomer på sykdom.

Under besøket:

 • Du bør unngå klemming.
 • Du kan ta med gaver og blomster, men sørg for god håndhygiene
 • Du kan ha med mat og drikke, husk god håndhygiene når du serverer.

Etter besøket:

 • Beboer vasker/spriter hendene når besøket forlater rommet.
 • Du som besøkende spriter felles berøringspunkter i rommet

Du kan ikke komme på besøk dersom du;

 • er i karantene
 • har luftveissymptomer
 • har vært på utenlandsreise (Da må du vente i ti dager etter at du har kommet hjem.)
 • nylig har blitt testet for korona. (Da må du vente med å komme på besøk til du har fått svar på prøven, og svaret er negativt)

Dersom beboer er kritisk syk eller er i livets sluttfase, kan vi gjøre unntak. Da gjelder egne rutiner. 

Der det er planlagt at pasienten som skal delta på sosiale treff utenfor institusjonen må dette avtales med vakthavende personell for en vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Besøk i omsorgsboliger og bofellesskap

Ønsker du å besøke noen som bor i omsorgsbolig, bokollektiv eller bofellesskap?

Da må du ta kontakt med beboeren selv, pårørende eller verge. Det er de som avgjør hvem som kan få komme på besøk. Husk at kronisk syke og eldre over 65 år er i risikogrupper, og at de må være ekstra forsiktige.


Råd til deg som skal besøke hjemmeboende i risikogrupper

 • Sørg for at du ikke blir smittet selv, hold avstand og hold hendene rene.
 • Ikke gå på besøk til noen risikogrupper hvis du er forkjølet, har feber eller er tungpustet.

Kontaktinformasjon

Inger-Lise Lervik
Enhetsleder Helse og omsorg
E-post
Telefon 902 36 727
Håvard Bjørkly
Kommunelege
E-post
Telefon 71 54 46 60