Koronavaksine - 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

Regjeringen har besluttet at personer med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om 3. dose koronavaksine.

Virusvaksine og sprøyte - Klikk for stort bildeVirusvaksine og sprøyte 

Det er i hovedsak to ulike grupper av pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som får tilbud om 3.dose. 

Gruppe 1: 

Alle som tilhører denne gruppen, vil tilbys 3. dose så snart som praktisk mulig. Dette inkluderer følgende tilstander:

  • Organtransplanterte 
  • Benmargstransplanterte de siste 2 årene 
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt 
  • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse 
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Gruppe 2: 

Behov for 3. dose og eventuell tilpasning av immundempende behandling før vaksinasjon må vurderes for hver gruppe. Vaksinasjon av denne gruppen vil starte så snart de fagmedisinske miljøene i spesialisthelsetjenesten har identifisert og avgjort hvilke pasienter som skal falle innunder anbefalingen om 3. dose. Dette gjelder: 

  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.
  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak. 
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor. 

Les mer hos FHI her.

Slik foregår vaksineringen

Spesialisthelsetjenesten identifiserer hvilke pasienter som skal ha tilbud om vaksinering med 3. dose. Pasientene det gjelder vil få skriftlig tilbud fra sin behandlende lege med beskjed om at de kan ta kontakt med kommunen for å få vaksinedose 3. Noen vil få tilbud om vaksinen på sykehuset.

Når du har mottatt dette brevet fra legen, kan du sende ei melding på vaksinetelefonen om at du skal ha 3. dose. Nummeret er 90365162. Du blir deretter kontaktet for timeavtale.  Du må ha med deg brevet til vaksinetimen som bekreftelse på at du skal ha 3. vaksinedose.

Hvis du har en diagnose under listen for gruppe 1 kan du bestille time før du har mottatt brevet fra legen, hvis du kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnosen fremgår.

Er du i gruppe 2 må du uansett vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

Begge mRNA-vaksiner (Comirnaty/BioNTech-Pfizer og Spikevax/Moderna) kan benyttes til 3. dose, uavhengig av hvilken vaksine som ble gitt som 1. og 2. dose. Intervallet mellom 2. og 3. dose skal være minimum 4 uker.

Kontaktinformasjon

Inger-Lise Lervik
Enhetsleder Helse og omsorg
E-post
Telefon 902 36 727