Oppdaterte retningslinjer ved besøk - Smøla pensjonærheim

NB!

Retningslinjene gjelder ved besøk i Smøla pensjonærheim

Kontaktinformasjon

Inger-Lise Lervik
Enhetsleder Helse og omsorg
E-post
Telefon 902 36 727