Smøla sykehjem viderefører besøksstans

Klikk for stort bilde 

På grunn av smittesituasjon på Smøla ble det fattet vedtak om å stenge sykehjemmet for besøkende fra og med 23.12 til og med 4.1.2021.

Smittepresset er stigende nasjonalt, og regjerningen har strammet inn med nye tiltak i perioden 4.1- 18.1.

Det er derfor besluttet at Smøla sykehjem vil videreføre besøksstans inntil videre.

Unntak

Det gis unntak fra besøksstans i særlige situasjoner som ved for eksempel alvorlig sykdom. Søknad om unntak kan rettes til enhetsleder på e-post

Søknadene behandles innen 24 timer i samråd med smittevernlege

Kontaktinformasjon

Inger-Lise Lervik
Enhetsleder Helse og omsorg
E-post
Telefon 902 36 727