Status covid-19 Smøla kommune

Det er 23.12.20 kl 14.30 bekreftet at 3 personer bosatt i Smøla kommuner er smittet av covid-19.

Smitten er knyttet til utbruddet ved Atlanten videregående skole og personene er i samme husstand.

Smittesporing pågår, og det gjennomføres en rekke tester i dag 23.12.20. 

Smittevernoverlegen har ansvar for håndteringen lokalt. Smittevernoverlege Håvard Bjørkly opplyser at kommunens testkapasitet er økt, og han er i dialog med kommuneoverlegen i Kristiansund og nærliggende kommuner.

Smøla kommune ber om at de som har fått beskjed om å teste seg, bestiller test på www.c19.no.

Alle som får en luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpusthet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller føler seg syke, må ta kontakt med kommunen for å bli testet for Covid-19. Du kan bestille test på www.c19.no eller på tlf. 715 44 660

Hvis du har symptomer som kan skyldes Covid-19, skal du holde deg hjemme. Ved behov for helsehjelp skal du kontakte legekontoret på telefon. Du skal ikke oppsøke lege eller annen helsetjeneste.

Råd som gjelder for alle

Sammen kan vi bidra til å stanse utbruddet av covid-19 ved å følge grunnleggende smittevernregler:

  • Hold minst 1 meters avstand til andre
  • Ta covid-19 test hvis du har luftveissymptomer
  • Hold deg hjemme hvis du er syk (gjelder all sykdom)
  • Vask hendene grundig og ofte. Bruk eventuelt spritvask.
  • Host og nys i papirlommetørkle, eller i albuekroken dersom du ikke har lommetørkle for hånden.

Kommunens nettsider vil bli oppdatert så snart vi har mer informasjon.

Kontaktinformasjon

Håvard Bjørkly
Kommunelege
E-post
Telefon 71 54 46 60