Psykisk helse

Psykisk helsearbeid i Smøla kommune

Psykisk helsearbeid er en del av det kommunale helsetjenestetilbudet for barn, unge og voksne.

 

Psykisk helsearbeid er et tilbud for deg som opplever krise, psykiske helseutfordringer, psykisk sykdom og/eller rusproblematikk.

Psykisk helsearbeid arbeider både med forebygging, behandling og koordinering, og har som hovedfokus å styrke den enkeltes opplevelse av mestring.

Tjenesten inngår i tverrfaglig samarbeid som omfatter barn, unge og voksne.

For å få tjenesten må du være bosatt eller oppholde deg i kommunen.

Tjenesten er gratis.

 

Kontaktinformasjon

Du kan ta kontakt selv eller du kan henvises av lege eller andre instanser. Ved henvendelse tilbys det rask hjelp i form av en vurderingssamtale/ førstegangssamtale.

Kontaktinformasjon

Legekontor
Ekspedisjon
Telefon 71 54 46 60

Åpningstider

Kl. 08.00 - 15.15

 

Adresse

Østsideveien 126
6570 Smøla