Kontaktinformasjon

Inger-Lise Lervik
Enhetsleder Helse og omsorg
E-post
Telefon 902 36 727
Gudmundur Gardarsson
Enhetsleder Aktivitet og boveiledning
E-post
Telefon 71 54 02 78
Mobil 477 10 380