Kontaktinformasjon

Inger-Lise Lervik
Enhetsleder Helse og omsorg
E-post
Telefon 902 36 727
Camilla M. Betten
Prosjektleder omsorgsboliger
E-post
Mobil 482 57 701