Kulturminner

Smøla er inne i en prosess der vi lager kulturminneplan.

Les planprogrammet her. (PDF, 410 kB)

Alle landets kommune er oppfordret til å lage Kulturminneplan. Riksantikvaren har bevilget penger til tiltaket, og i vår kommune har arbeidet vært i gang siden våren 2017.

Det har vært gjennomført 9 grendemøter.

Innspill til Kulturminneplan mottas. Henvendelse til kulturrådgiver Laila Skaret.

Kontaktinformasjon

Laila Skaret
Kulturrådgiver og driftsleder Gurisentret
E-post
Telefon 979 86 532

Adresse

Pb 17
6571 Smøla