Bål- og bråtebrenning

Om våren og sommeren blir det gjerne tørt. Da øker faren for skog- og lyngbrann. I Norge er det derfor et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september.

Ved planer om bålbrenning oppfordres innbyggerne å ta kontakt med brannsjef, evt. at man sender en søknad til Smøla kommune.
 

Bål og grilling

I perioden 15. april - 15. september er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog. Du kan grille i din egen hage, selv om det er generelt bålforbud.

Uforsiktig omgang med ild, som for eksempel bålbrenning og grilling, er den hyppigste årsaken til branner i skog og mark. For å unngå unødig travle tider for brannvesenet bes folk opptre forsiktig ved bråtebrenning og unngå bruk av åpen ild i skog og skogmark.  Så mange som ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Andre årsaker er gnister fra jernbane og lynnedslag.

 

St. Hansbål

St.Hansbål har lange tradisjoner i Norge og er forbundet med gode og hyggelige minner. Brannvesenet gir derfor dispensasjon fra det generelle bålforbudet når det gjelder St. Hansbål den 23. juni, eventuelt lørdag den 25. juni.
Tillatelse fra grunneier må innhentes.


Forholdene må være forsvarlige, det vil si at bålet må tennes i nærheten av sjøen. Det må ikke blåse for kraftig eller være for tørt. Til St.Hansbålet må kun benyttes rene trematerialer. Røyk fra plastprodukter o.l. er svært giftig. Vi minner imidlertid om den enkeltes ansvar med å påse at bålet er sikkert plassert (dvs langt fra båter, hytter og annet som lett kan antenne) og at rikelig med slokkevann er tilgjengelig.

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 918 02 271