Utslipp

Hva skal alltid vedlegges søknad om utslippstillatelse?

 

Hva er FDV dokumentasjon?

FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) inneholder drifts- og vedlikeholdsinstrukser, nedleggingsanvisninger og sertifikater.

 

Kort om slamavskiller

Smøla kommune har ingen forskrift om tillatte renseløsninger.  Det er imildertid en etablert praksis for at renseløsningen må være minimum en slamavskiller på 4 kubikkmeter.  Dette forutsetter imildertid av reipienten er tilstrekkelig stor.  Dersom resipienten ikke er stor nok vil kommunen kreve en utvidet renseløsning.  Slamavskiller gir lav renseevne for de fleste forurensningsparametere.  Slamavskillere representerer liten smittebeskyttelse pga lav rensegrad.  Slamavskilleren skal følge Norsk standard og herunder; NS-EN 12566-1: 2000+A1.  Slamavskilleren bør prosjekteres, dimensjoneres og etableres i henhold til VA/Miljø-Blad nr. 48.

 

Annet

Smøla kommune forbeholder seg retten til å kreve at søknadsskjema fra KS skal benyttes i de tilfeller omfanget eller tiltaket tilsier dette.

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 918 02 271
Bjarne Bekken
Prosjektleder TVB
E-post
Telefon 904 79 524
Birger Træthaug
Enhetsleder TVB
E-post
Telefon 954 05 654