Miljødirektoratet forvalter midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn. Fristen for å søke om midler for 2019 er 15. oktober 2018.

Våtmark er temaet for den første økosystemutredningen laget etter det internasjonale Naturpanelets metode. Ekspertgruppa som har utredet våtmark konkluderer med at økosystemet har svært store verdier for samfunnet, men at økologisk tilstand i våtmarkene har blitt redusert de siste tiårene.