Store verdier i våtmark

Våtmark er temaet for den første økosystemutredningen laget etter det internasjonale Naturpanelets metode. Ekspertgruppa som har utredet våtmark konkluderer med at økosystemet har svært store verdier for samfunnet, men at økologisk tilstand i våtmarkene har blitt redusert de siste tiårene.

(Gå til artikkel hos Miljødirektoratet)