Bevillingsgebyr og omsetningsoppgave for alkohol

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges eller skjenkes.

Minstegebyr for skjenkebevilling utgjør p.t 5100 kroner og minstegebyret for salgsbevilling utgjør p.t. 1630 kroner.

Bevillingshavere som har flere bevillinger må sende inn én omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- og skjenkested.

Bevillingsgebyret løpet helt til bevillingshaver har sagt opp bevillingen. Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, skal omsetningsoppgaven sendes inn så snart endelige omsetningstall er klare. Hvis omsetningsoppgaven mangler ved opphør av salgs- eller skjenkebevilling blir det foretatt en skjønnsmessig beregning av bevillingsgebyret.

Omsetningsoppgave for alkohol

Kontaktinformasjon

Ingrid Kristoffersen
Skatteoppkrever
E-post
Telefon 905 45 904

Åpningstider

Sommer (fra 15. mai - 14. september) Kl. 08.00 - 15.00

Vinter (fra 15. september - 14. mai) Kl. 08.00 - 15.45

Adresse

Pb 34
6571 Smøla