Eiendomsskattelisten

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, Gnr og Bnr , eiendoms-skattetakstene, skattesatsen, og utregnede eiendomsskattebeløp.