Eiendomsskattelisten

Til offentlig gjennomsyn.

Smøla kommunestyre vedtok i sak 56/18 den 13.12.2018  å skrive ut eiendomsskatt i 2 terminer for 2019 .

a) Det skrives ut skatt på områder hvor det ikke er endringer i eiendomsskatteloven, dvs. oppdrettsanlegg i sjø/kraftverk/vindkraftverk/kraftnettet/anlegg omfattet av petroleumsloven, jfr. eiendomsskatteloven § 3 c.

b) Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk, jfr annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4.

c) Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019, jfr. overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punkt.

d) Skattesats settes til 7 promille av eiendomsskattegrunnlag. 7 promille skal også gjelde for beregning av skatt på det særskilte skattegrunnlaget.

 

Skatteliste for 2019 ligger til offentlig ettersyn på publikumssenteret ved Smøla Rådhus i 6 uker, fra 01.03.19 – 12.4.19

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klagen må sendes skriftlig til Smøla kommune v/Eiendomsskattekontoret innen seks uker etter utlegging av listene.

Eiendomsskatteliste til gjennomsyn (PDF, 730 kB)

Kontaktinformasjon

Ingrid Kristoffersen
Skatteoppkrever
E-post
Telefon 905 45 904

Åpningstider

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

For å begrense evt. smitte av koronavirus holdes Smøla rådhus stengt for publikum. 

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla