Lærerutdanninger

GRUNNSKOLELÆRER-UTDANNING 1-7      Deltid  300 studiepoeng

GRUNNSKOLELÆRER-UTDANNING 5-10      Deltid  300 studiepoeng

MASTER i Grunnskole-lærerutdanning 1-7

MASTER i Grunnskole-lærerutdanning 5-10

Å være lærer er spennende og givende, men også utfordrende og krevende. Du blir en viktig voksenperson i elevenes liv, du må engasjere deg i skolehverdagen deres og følge med på hver enkelt elevs personlige utvikling, både faglig og sosialt. Som lærer har du mange roller, fra faglig veileder til omsorgsperson, hjelper og konfliktløser. Gjennom studiet lærer du å organisere og lede læringsmiljøer, og hvordan du utvikler gode relasjoner til elever og foreldre. Studiene vil kombinere nettbasert undervisning og samlinger ved høgskolen. I løpet av studietiden vil en del av din utdanning skje i praksisskole.

For å kvalifisere til faglærer må du dokumentere:

  • generell studiekompetanse
  • minst 35 skolepoeng (alderspoeng og poeng for førstegangstjeneste, folkehøgskole eller høyere utdanning teller ikke med i skolepoengene)
  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i Norsk (393 timer)
  • gjennonsmittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer).

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

 

Her søker du:

Samordna opptak

http://www.samordnaopptak.no/info/

 

SØKNADSFRIST: