Landbruksplan

 

Bærebjelken i kommunens bygdesamfunn, er landbruksnæringa. Landbrukets fremste oppgave er å produsere mat. I tillegg har landbruket mange viktige samfunnsoppgaver og har betydning for bosetting, sysselsetting, som råstoffleverandør og som potensiale for næringsutvikling på bygdene. Landbruksvirksomhet skaper dessuten viktige ringvirkninger til det øvrige næringslivet. Landbruket forvalter en rekke fellesgoder og bidrar til å holde vedlike verdifulle kulturlandskap. Landbruksplanen skal sette fokus på utfordringer, behov og muligheter for landbruksnæringa i Smøla. Landbruksplanen skal være et verktøy for å lage gode lokale tiltak som skal bidra til videreutvikling og fornying av næringa.

Temaplan Landbruk (PDF, 2 MB)

Behandlinger:

  • Teknikk- og miljøutvalget 14.11.2019
  • Formannskapet 26.11.2019
  • Kommunestyret 12.12.2019

 

Toppfoto: Kine Skaget

Kontaktinformasjon

Tonje Beate Lyngvær
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon 904 09 070

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla