Arealtilskudd

Formålet med arealtilskuddet er blant annet å nå målet om et aktivt jordbruk over hele landet. Tilskuddet skal medvirke til å styrke og utjevne inntektene mellom ulike produksjoner og distrikt innenfor planteproduksjon og grovfôrbasert husdyrproduksjon. Tilskuddet blir beregnet ut på grunnlag av dekar jordbruksareal i drift, og satsene er differensiert mellom vekster og distrikt.

Klikk her for mer informasjon og søknadsmateriell