Kulturlandskap

Formålet med tilskudd til kulturlandskap er å medvirke til skjøtsel, vedlikehold og utvikling av kulturlandskap gjennom aktiv drift, samt holde jordbruksareal i drift i samsvar med gjeldende landbrukspolitiske mål. Tilskuddet blir beregnet ut på grunnlag av dekar jordbruksareal.

Mer informasjon fra Landbruksdepartementet med søknadsmateriell.