Informasjon om PT

Produksjonstilskudd (PT) er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på.  Mer informasjon får du fra Landbruksdirektoratet.