Drone

Bruk av drone på Smøla er litt mindre komplisert enn andre steder.  Men det er noen hensyn du må ivareta. En drone er definert som luftfartøy.  I våre landskapsvernområder på Smøla står det blant annet at start og landing av luftfartøy (drone) i landskapsvernområder er forbudt.  Med A1/A3 dronesertifikat er maksimalt tillatt flyhøyde 120 meter.  Ettersom restriksjonsområdene ikke tillater lavflyging under 300 meter, så innebærer dette et generelt flyforbud i samtlige restriksjonsområder.

AI/KI generert illustrasjon

Luftfartstilsynet skriver: "Fra og med nyttår er det slutt på overgangsperioden for droner som ikke er C-merket. Det betyr at du må fly i underkategori A3 hvis du ikke har en C-merket drone. Hvis dronen veier under 250 gram kan du fortsatt fly i underkategori A1".

 

Regler for å fly drone (PDF, 512 kB)

Rules for drone flying (PDF, 490 kB)

Forbudsområde mot drone i Kristiansund (Kart) (Her kan du også laste ned appen "Ninox")

Restriksjonsområder på Smøla og øyene rundt:

Det er start- og landingsforbud samt lavtflyging under 300 meter i følgende områder:

 

Med A1/A3 dronesertifikat er maksimalt tillatt flyhøyde 120 meter.  Ettersom restriksjonsområdene ikke tillater lavflyging under 300 meter, så innebærer dette et generelt flyforbud i samtlige restriksjonsområder. Har du behov for å fly disse områdene, må du søke om dispensasjon.  Det er kun Statsforvalteren i Møre og Romsdal som kan behandle dispensasjoner av denne typen.  

Vern restriksjonsområder - Klikk for stort bildeNaturbasen: Vern restriksjonsområder Miljødirektoratet. Naturbasen

Gå til Naturbasen

 

Relevant informasjon

 Nyheter