Ut med båt i sommer? Regelverket for fartsgrenser til sjøs har gjennomgått endringer som alle båtførere må forholde seg til.

NHOs sommerferieundersøkelse viser at to av tre planlegger å feriere i Norge i sommer. Skal du søke naturens ro er det lurt å sjekke hvilke regler som gjelder til fjells og til skogs.

Alle tiltak, både søknadspliktige tiltak og tiltak unntatt fra søknadsplikt, må oppfylle avstandskravene i regelverket.