På nettsiden til Luftfartstilsynet finner du blant annet guide til dronereglene, oversikt over "Åpen kategori", Hvor kan jeg fly? og C-merking av droner.

Norsk luftambulanse og Avinor samarbeider om et nytt dronevarslingssystem, som gir helikopterpiloter varsel dersom de flyr i nærheten av droner.

Det er begrenset adgang til å fly drone i naturreservatene.  Smøla har egen nettside om dette.