Dronebegrensning på Smøla og øyene rundt

Det er begrenset adgang til å fly drone i naturreservatene.  Smøla har egen nettside om dette.

Les mer om disse begrensningene.