Fugleinfluensa på Smøla

I den siste tiden har det blitt funnet mange døde villfugler som er smittet med fugleinfluensa. Fuglene er funnet fra Rogaland i sør til Finnmark i nord. Fugleinfluensa smitter svært sjelden fra fugl til mennesker, men som et føre-var-prinsipp anbefaler vi å ta noen forholdsregler.

Mer informasjon får du fra Mattilsynet.