Åpningstider for Bygg & Forvaltning

Etaten er for tiden stengt for besøkende på grunn av Covid. Besøkende bes ta kontakt per epost eller telefon for avtale med saksbehandler i god tid i forveien. Les mer om epost nedenfor.

Det er for tiden stor pågang av saker.  Du vil derfor oppleve at din saksbehandler kan være vanskelig å nå på telefon.  Vi vil da anbefale at du benytter epost.

 

Vår etat foretrekker epost

Dersom du har mulighet for det anbefaler vi du benytter epost. Vi foretrekker henvendelser på epost da dette er en rask og dokumenterbar kommunikasjon som enkelt lar seg registrere og arkivere.  Det er et forvaltningskrav om at de fleste henvendelser skal registreres og arkiveres.  Epost er derfor den mest effektive løsningen. Erfaringsmessig får kunder som henvender seg til kommunen med epost, et langt mer utfyllende svar fra kommunen.  

 


 • Byggesaker/delesaker/andre saker - Tom R. Høibjerg, 91 80 22 71
  • tom.hoibjerg@smola.kommune.no

 • Landbrukssaker - Tonje Lyngvær, 90 40 90 70
  • tonje.lyngvar@smola.kommune.no

 • Landmåling - Slawomir Zielinski, 90 41 50 62
  • slawomir.zielinski@smola.kommune.no

 • Kommuneplan og reguleringsplan - Liliana Ramsing, 90 47 46 42
  • liliana.ramsing@smola.kommune.no

 
 

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 918 02 271
Tonje Beate Lyngvær
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon 904 09 070
Liliana Ramsing
Planlegger
E-post
Telefon 904 74 642
Slawomir Zielinski
Landmåler
E-post
Telefon 904 15 062