Åpningstider for Bygg & Forvaltning

På grunn av Covid19 har etaten for tiden dessverre ikke anledning til å ta imot kunder i perioden 4. - 18.januar.

Vi er imidlertid tilgjengelig på telefon mellom kl.09 - 14 hver dag fra mandag til fredag såfremt vi ikke er opptatt med kunder, møter eller saker som krever spesielt fokus. 

Vår etat foretrekker epost

Dersom du har mulighet for det anbefaler vi du benytter epost. Vi foretrekker henvendelser på epost da dette er en rask og dokumenterbar kommunikasjon som enkelt lar seg registrere og arkivere.  Det er et forvaltningskrav om at de fleste eposthenvendelser skal registreres og arkiveres.  Erfaringsmessig får kunder som henvender seg til kommunen med epost et langt mer utfyllende svar fra kommunen.  

 


 • Byggesaker/delesaker/andre saker - Tom R. Høibjerg, 91 80 22 71
  • tom.hoibjerg@smola.kommune.no

 • Landbrukssaker - Tonje Lyngvær, 90 40 90 70
  • tonje.lyngvar@smola.kommune.no

 • Landmåling - Slawomir Zielinski, 90 41 50 62
  • slawomir.zielinski@smola.kommune.no

 • Kommuneplan og reguleringsplan - Liliana Ramsing, 90 47 46 42
  • liliana.ramsing@smola.kommune.no

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 918 02 271
Tonje Beate Lyngvær
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon 904 09 070
Liliana Ramsing
Planlegger
E-post
Telefon 904 74 642
Slawomir Zielinski
Landmåler
E-post
Telefon 904 15 062