Åpningstider for Bygg & Forvaltning

Etaten er svært opptatt. 

På grunn av stor saksmengde, vakant stilling samt pandemien Covid19 har etaten for tiden dessverre ikke anledning til å ta imot kunder uten avtale god tid i forkant.  Vi er tilgjengelig på telefon mellom kl.09 - 14 hver dag fra mandag til fredag såfremt vi ikke er opptatt.  Dersom du har mulighet for det anbefaler vi du benytter epost. Vi foretrekker henvendelser på epost da dette er en enkel, rask og dokumenterbar kommunikasjon som enkelt og raskt lar seg arkivere. De fleste eposthenvendelser med svar blir registrert og arkivert. Etter avtale er vi tilgjengelig også på Teams og Skype dersom dette er ønskelig. 


 • Byggesaker/delesaker/andre saker - Tom R. Høibjerg, 91 80 22 71
  • tom.hoibjerg@smola.kommune.no

 • Landbrukssaker - Tonje Lyngvær, 90 40 90 70
  • tonje.lyngvar@smola.kommune.no

 • Landmåling - Slawomir Zielinski, 90 41 50 62
  • slawomir.zielinski@smola.kommune.no

 • Kommuneplan og reguleringsplan - Liliana Ramsing, 90 47 46 42
  • liliana.ramsing@smola.kommune.no

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 918 02 271
Tonje Beate Lyngvær
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon 904 09 070
Liliana Ramsing
Planlegger
E-post
Telefon 904 74 642
Slawomir Zielinski
Landmåler
E-post
Telefon 904 15 062