Avstand til veg

Byggegrensen til veg kan være fastsatt enten i vegloven, kommuneplan eller i reguleringsplan for området. Byggegrensen kan være stiplet inn på plankartet eller være angitt i bestemmelsene.

Søknad om avkjørsel

Planlegger du å opparbeide, endre eller utvide eksisterende avkjørsel, må du søke om løyve til det. Søknad om avkjørsel til fylkesvegen i Møre og Romsdal blir behandla av fylkeskommunen. 

Informasjon og skjema


Dispensasjon fra byggegrense

Skal du sette opp et byggverk langs vegen? Da må du søke om løyve til det. Søknaden blir behandla av fylkeskommunen. 

Informasjon og skjema


Søknad om reklame langs vegen

Du må søke om løyve fra fylkeskommunen for å sette opp reklame langs fylkesvegen. Uten løyve er det heller ikke lov å sette opp reklame eller andre innretninger på for eksempel vegbanen, vegskråninger, grøfter, fortau, gang- og sykkelveger. 

Informasjon og skjema


Avstander

(avstandene er målt fra midten av veien):

  • 50 meter til riksvei
  • 50 meter fra fylkesvei
  • 15 meter fra kommunal vei
  • 15 meter fra gang- og sykkelvei
  • (eldre veileder)

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 918 02 271

Åpningstider

Våre kontorer er åpne for ekspedisjon mellom kl. 0900 - 1400, mandag til fredag, etter avtale.