Bygg og Forvaltning

Etaten Bygg & Forvaltning har ansvaret for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, kartforvaltning, landbruksaker, konsesjon samt kart- og delingsforretninger.  Etaten har 5 ansatte.

Ansatte


Veiledning/tips

Informasjon om eiendom.  Eksempel på spørsmål:  Hvilke opplysninger har matrikkelen om min eiendom?  Hvor finner jeg informasjon fra grunnboken? Hvor kan jeg bestille tinglyste papirer på min eiendom? Veiledning/tips

Åpningstider

Våre kontorer er åpne for ekspedisjon mellom kl. 1200 - 1500, mandag til fredag, etter avtale.