Digital byggesøknad

Fordelene ved å sende byggesøknader gjennom en digital tjeneste, er at du får veiledning underveis – slik at det blir enklere å sende inn en komplett søknad til kommunen. For kommunen går det raskere å behandle søknaden og journalføringen blir mer effektiv. 

Begge tjenestene nedenfor gir god veiledning og støtte i søknadsprosessen. Søknadene kontrolleres opp mot den digitale regelverksplattformen Fellestjenester BYGG før de blir sendt inn til kommunen.  Det sikrer at søknaden blir mer komplett. Søknadene som på denne måten sendes digitalt, kan lastes direkte inn i kommunens eByggesaks-løsning og gjør ikke minst journalføringen mer effektiv. 

 


eByggesøk (klikk her)

Tjenesten inkluderer nabovarsling og søknad uten ansvarsrett. Privatpersoner får hjelp til å finne ut om man må søke og hvilken søknad som må sendes. Tjenesten leveres av Norkart.

 


Byggesøknaden (klikk her)

I tillegg til søknad uten ansvarsrett, tilbyr tjenesten hele spekteret av byggesøknader. Tjenesten kan kun foreløpig brukes av profesjonelle søkere. Tjenesten leveres av Ambita/Norconsult.

 


Mer informasjon om digital byggesaksløsning

Alle søknadsløsningene er presentert på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

 

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 908 18 909