Søknadsskjema

Skjema: Alternativ 1

Skjema: Alternativ 2

Skjema for søknad med ansvarsrett legges ikke ut her.  Den som påtar seg ansvarsrett for søknaden er forventet å ha kjennskap til det ansvar man påtar seg som søker.  Se forøvrig SAK10 § 12-2.


Elektronisk søknad og nabovarsling:

Skjema


De fleste byggetiltak må nabovarsles:

Nabovarsel

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 918 02 271

Åpningstider

Våre kontorer er åpne for ekspedisjon mellom kl. 0900 - 1400, mandag til fredag, etter avtale.