Enkle skjema for privatpersoner

Du kan bruke enklere skjemaer hvis du skal nabovarsle og bygge en frittliggende bygning mindre enn 70 m2 eller et tilbygg mindre enn 50 m2. Du kan også bruke et enklere skjema hvis du skal søke om bruksendring.

1. Nabovarsel. Før du kan sende inn en byggesøknad til kommunen, må du varsle naboene dine. Vi anbefaler å fylle ut nabovarselet og byggesøknaden samtidig. Da er det enklere å få oversikt over hva du må opplyse om i nabovarselet. Privatpersoner kan bruke enklere nabovarslingsskjema for mindre byggeprosjekter som garasjer, bod, tilbygg og bruksendring. 

Nabovarsel.


 

2. Kvittering for nabovarsel. Er det flere eiere/festere av en eiendom? Da må alle få hvert sitt varsel. Pass på at du tar vare på dokumentasjon som bekrefter at du har varslet naboen. Dette skal legges ved byggesøknaden. Privatpersoner kan bruke enklere kvitteringer for mindre byggeprosjekter som garasjer, bod, tilbygg og bruksendring. Du kan kombinere forskjellige leveringsmåter.

Kvittering - levert personlig 

Kvittering - sendt på e-post eller sms

Kvittering - sendt rekommandert


 

3. Søknadsskjema.  Dette skjemaet bruker du når du skal bygge, rive eller bruksendre. Etter nabovarslingen kan du sende inn byggesøknaden til kommunen. Husk å fylle ut alle felter og å legge ved all relevant dokumentasjon, slik som tegninger, nabovarsel og kvitteringer for nabovarsel.

Byggesøknad - bygge/rive

Byggesøknad - bruksendring


 

4. Ferdigattest. Etter at søknaden er godkjent og byggeprosjektet ditt er ferdig, må du sende inn ferdigattest.

Ferdigattest

Åpningstider

Våre kontorer er åpne for ekspedisjon mellom kl. 0900 - 1400, mandag til fredag, etter avtale.