Skjema uten ansvarsrett

Skjema for tiltak uten ansvarsrett:

Nummer Type
5154 Nabovarsel
5155 Opplysninger gitt i nabovarsel (eventuelt)
5156 Kvittering for nabovarsel
5153 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
  Situasjonskart som viser konstruksjon, vei, avløp m.v.
  Tegninger av konstruksjonen.
5168 Søknad om endring av gitt tillatelse (eventuelt)
5169 Søknad om midlertidig brukstillatelse (eventuelt)
5167 Søknad om ferdigattest

 

 

Vilkår for å kunne bruke skjema uten ansvarsrett:

  1. Tilbygg. Et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m² . Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller.
  2. Frittliggende bygning. En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m² . Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller.
  3. Bruksendring. Varig og tidsbestemt bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet.
  4. Skilt. Skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m² montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av slike skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet og ikke når flere skal monteres på samme sted eller på samme fasade.

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 918 02 271

Åpningstider

Våre kontorer er åpne for ekspedisjon mellom kl. 0900 - 1400, mandag til fredag, etter avtale.