Detaljert informasjon

Detaljert informasjon er hentet fra Norsk kommunalteknisk forening (NKF).  NKF er en ideell organisasjon av, og for, norske kommunalteknikere. Foreningen er delt opp i fagfora for byggesak, bygg og eiendom, plan og miljø og veg og trafikk. NKF skal jobbe for å dele kunnskap og skape relasjoner på tvers av kommunegrenser. Foreningen har over 500 virksomhetsmedlemmer, der 400 av disse er kommuner. Over 900 kommunale enheter er aktive i foreningens nettverk.

Byggavfall

Les mer (PDF, 741 kB)

Skjema

Bruksendring

Les mer (PDF, 433 kB)

Mer info

Hva er unntatt og hva må du søke om?

Les mer (PDF, 135 kB)

Skjema

Driftsbygning i landbruket Les mer (PDF, 476 kB)
Enebolig og fritidsbolig Les mer (PDF, 377 kB)
Ny leilighet i eksisterende bygg Les mer (PDF, 484 kB)
Fasadeendring Les mer (PDF, 504 kB)
Forstøtningsmur Les mer (PDF, 166 kB)
Garasje, bod og liknende Les mer (PDF, 205 kB)
Gjerde og levegg Les mer (PDF, 285 kB)
Pipe og ildsted Les mer (PDF, 289 kB)
Skilt og reklame Les mer (PDF, 429 kB)
Større bygg Les mer (PDF, 358 kB)
Tilbygg til bolig Les mer (PDF, 229 kB)
Veranda, balkong og terrasse Les mer (PDF, 170 kB)
Bygg selv - mindre byggearbeid Les mer (PDF, 161 kB)
Tegninger til byggesøknaden Les mer (PDF, 816 kB)
Dispensasjon

Les mer (PDF, 269 kB)

Skjema

Situasjonskart (-plan) til byggesøknaden Les mer (PDF, 502 kB)
Nabovarsel - innhold og varslingsmåter

Les mer (PDF, 157 kB)

Mer info

Bygge uten så søke - Hva krever dette av deg? Les mer (PDF, 707 kB)
Forhåndskonferanse

Les mer (PDF, 215 kB)

Skjema

Fradeling

Les mer (PDF, 250 kB)

Skjema

Seksjonering

Les mer (PDF, 142 kB)

Skjema

Riving Les mer (PDF, 320 kB)
Solenergi Les mer (PDF, 472 kB)
Basseng Les mer (PDF, 199 kB)
Vurdering av tiltakstyper Les mer (PDF, 637 kB)
Bygging i strandsonen Les mer (PDF, 463 kB)

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 918 02 271

Åpningstider

Våre kontorer er åpne for ekspedisjon mellom kl. 0900 - 1400, mandag til fredag, etter avtale.