Dispensasjon

Plan- og bygningslovens § 19-1 krever at en søknad om dispensasjon grunngis og nabovarsles.  

Søknad om dispensasjon kan du skrive på et blankt ark, epost eller på skjema:

Skjema (PDF, 377 kB)

Smøla kommune får ofte spørsmål om hvordan man skal grunngi en dispensasjonssøknad.  Det er ikke kommunens oppgave å hjelpe søkeren med å finne en begrunnelse.  Men vi har laget en kort veileder som hjelper deg litt.
 

 

Sammen med søknad om dispensasjon så må du legge ved tegninger av tiltaket med mål og avstander, situasjonskart som viser tiltakets plassering og avstander samt skjema 5156 og 5155.  Du vil også trenge skjema 5154 som skal gis til naboene sammen med situasjonkart og tegninger.

Skjema 5156

Skjema 5155

Skjema 5154

 

 


Saksgang - dispensasjon (PDF, 672 kB)

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 918 02 271

Åpningstider

Våre kontorer er åpne for ekspedisjon mellom kl. 0900 - 1400, mandag til fredag, etter avtale.