Fradele

Kommunen sørger for oppmåling av tomten, og gir den et eget gårds- og bruksnummer i matrikkelen, før det sendes melding til tinglysing.

Før ny tomt kan måles opp så må du søkes om å få fradele denne.  Det kan også være en sannsynlighet for at du også må søke dispensasjon, enten fra kommuneplan, reguleringsplan, plan- og bygningsloven og/eller veiloven.  Dispensasjonssaker skal først samordnes med eksterne myndigheter.  Dette utfører kommunen.  Deretter skal det eventuelt fattes vedtak om dispensasjon før vedtak om fradeling utføres.


Mer detaljer om fradeling finner du på nettsiden til Statens kartverk.

Informasjon


Mer om nabovarsling finer du på kommunens nettside.

Informasjon

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 918 02 271
Slawomir Zielinski
Landmåler
E-post
Telefon 904 15 062
Tonje Beate Lyngvær
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon 904 09 070

Adresse

Våre kontorer er åpne for ekspedisjon mellom kl. 0900 - 1400, mandag til fredag, etter avtale.