Konsesjon

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer.

Søknad om konsesjon sendes til Smøla kommune.  Administrasjonen vurderer søknaden opp imot lover, forskrifter og rundskriv.  Basert på disse vurderingene foreslår administrasjonen et vedtak.  Teknisk hovedutvalg fatter vedtak om konsesjon før administrasjonen tar over saken igjen som meddeler om vedtaket samt registrere konsesjonen i Kartverkets database.  Behandling og vedtak om konsesjon er gebyrbelagt tjeneste. Fagkonsulenten for landbruk er vanlig vis den som behandler slike saker.

Veiledning

Skjema

Kontaktinformasjon

Tonje Beate Lyngvær
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon 904 09 070
Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 918 02 271

Åpningstider

Våre kontorer er åpne for ekspedisjon mellom kl. 0900 - 1400, mandag til fredag, etter avtale.